My pre vás

11. května 2008 v 14:08 | Ella
Poznáte to. Musíte sa učiť na písomku, možno vás vytiahne profák z fyziky a vy musíte ešte aj spraviť referát na dejepis. Žiadny problém. Týmto zakladáme novú rubriku s názvom Škola. Postupom času tu nájdete referáty na rôzne témy, ak náhodou nie, tak nám jednoducho napíšte a my pridáme práve vašu tému. :)
Možno vám už obrázok napovedal, aká je prvá téma. Správne, je to Staroveký Egypt. Tak sa teda pustite do čítania. :)

ARCHAICKÁ DOBA (3200-2700 pr.Kr., 1.-2. dynastia)
Históriu starovekého Egypta môžeme sledovať do hĺbky 5000 rokov pr.Kr. a predhistóriu ešte (prinajmenej) o 5000 rokov hlbšie. Najskôr sa v okolí Nílu utvárali poľnohospodárske osady a obce, tie sa spájali do krajov a väčších celkov (nomov) a tie vytvorili 2 rozsiahle oblasti - Horný Egypt (Červená zem, eg.Dashre - púšte a kamenie, symbolizovala ho kvitnúca trstina) a Dolný Egypt (Čierna zem, eg.Keme - údolie černozeme v Nílskej delte, symbolizoval ho kvet papyrusu). Horný a Dolný Egypt údajne zjednotil okolo roku 3200 pr.Kr. legendárny panovník Horného Egypta Meni a týmto rokom sa začína periodizácia starovekého Egypta. Meni bol zakladateľom Archaickej doby, mesta Mennofer (gr. Memfis), ktoré ležalo približne v strede na hranici Horného a Dolného Egypta, a aj prvej dynastie v Egypte. V tomto období prebehla aj výstavba kanálov a zavlažovacieho systému na Níle, taktiež vzniklo hieroglyfické písmo. Od počiatku sa v Egypte používalo paralelne s hieratickým písmom. Hieratické písmo sa používalo najmä počas Strednej ríše na zápis súkromných dokumentov, pretože sa ním písalo oveľa rýchlejšie ako hieroglyfmi. V posledných storočiach pr.Kr. bolo hieratické písmo nahradené démotickým písmom.

STARÁ RÍŠA (2700-2270 pr.Kr., 3.-7. dynastia)

Po Archaickej dobe nasledovala Stará ríša - obdobie stavby najväčších pyramíd. Prvú pyramídu postavil zakladateľ starej ríše Džoser. Má tvar šiestich postupne sa zmenšujúcich stupňov, preto sa nazýva stupňovitá. Najväčšie pyramídy z tohto obdobia si dali postaviť panovníci 4.dynastie Chufu, Rachef a Menkaure (gr. Cheops, Chefren a Mykerinos). Stavba pyramíd však veľmi vyčerpala krajinu a začali vznikať vzbury. Egypt sa prepadol do obdobia chaosu, Prvého prechodného obdobia.

PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2270-2070 pr.Kr., 7.-10. dynastia)
Prvé obdobie rozpadu egyptského štátu. V tomto období vládol Pepi II., ktorý sa na trón dostal ako 9-ročný a vládol až do svojich 100 rokov. No jeho neschopná vláda v posledných rokoch vyústila do sociálnych nepokojov a ľudového povstania. Roľníci trpeli hladom. Je tiež vysoko pravdepodobné, že k vylúpeniu všetkých pyramíd a pohrebných komplexov došlo v tomto období. Počas 11. dynastie bolo sídlo faraónov presunuté do Téb (Veset). Poriadok znovu nastolil Mentuhotep, zakladateľ Strednej ríše, ktorá sa označuje ako druhá sláva Egypta.

STREDNÁ RÍŠA (2070-1790 pr.Kr., 11.-12. dynastia)

Je obdobím veľmi múdrych a šikovných faraónov. Nastal rozkvet umenia, remesiel a písomníctva, stavali sa obrovské chrámy (vznikli prvé pekárne na sveteJ). Dvanásta dynastia mala energických panovníkov. Medzi nich patril predovšetkým Senvosret III., ktorý obnovil výbojné vojny na juh od Núbie i na východ, obnovil obchodné styky so sýrsko-palestýnskymi mestami, odkiaľ Egypťania dovážali vzácne cédrové drevo potrebné na stavbu chrámov. Od polovice 17. storočia pr.Kr. začali z východu prenikať do Egypta kočovné kmene (Hyksósovia). Prišli s novými zbraňami (šable, silné luky, jazda) a oslabili moc faraónov natoľko, že krajina sa rozpadá na niekoľko častí. Hyksósovia ovládli sever v oblasti delty Nílu a až po 100 rokoch ich tébski panovníci vyhnali z krajiny a opätovne zjednotili Egypt. To znamenalo koniec strednej ríše a začiatok 2. prechodného obdobia.

DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1790-1580 pr.Kr., 13.-17. dynastia)

Egyptu vládli tzv. pastierski králi. Boli to privandrovalci z Ázie, ktorí sa usadili na severe. V tomto období sa začali využívať koče a kone, vznikajú dokonalejšie techniky pradenia a tkania a nové hudobné nástroje (hoboj, tamburína). (Prvé cukríky na svete boli made in Egypt).

NOVÁ RÍŠA (1580-1090 pr.Kr., 18.-20. dynastia)

Pastierski králi boli zvrhnutí, moc sa stabilizovala. Bolo to najvýznamnejšie obdobie v starovekej histórii Egypta. Stavali sa prvé hrobky vytesané do skál v Údolí kráľov a Kniha mŕtvych bola zapísaná na papyrus. Po vyhnaní Hyksósov vznikla Nová ríša a jej zakladateľom bol Ahmose. Za vlády Thutmosa III. dosiahol Egypt svoj najväčší rozmach. Bol to najvýznamnejší egyptský vojenský dobyvateľ (vyhral bitku pri Megidde), ktorý ovládol aj Palestínu a ďalšie územia.
Neskorší králi sa už však nedokázali ubrániť zahraničným nájazdom a ani predchádzať vnútorným nepokojom a tak predali moc do rúk amonových kňazov, ktorí založili dynastiu kňazských kráľov. V krajine mali obrovskú moc, kontrolovali rozsiahle územia, vyberali dane a riadili vnútornú i zahraničnú politiku.
Hlavným mestom Egypta bol v tomto období Veset (Téby), kde sa nachádzal najväčší chrám boha Amona. Kult boha Amona (boh mesta Veset, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Postupne bol spájaný a stotožňovaný z mnohými bohmi a preberal aj ich funkcie, pôvodne bol bohom vzduchu, neskôr aj bohom slnka. Bolo mu zasvätené neuveriteľné množstvo chrámov. Jeho hlavné stredisko je chrám v Karnaku.) sa stal štátnym náboženstvom (monoteizmus). Ich moc sa pokúsil zlomiť Amenhotep IV., ktorý založil nové mesto Achetaton, zmenil si meno na Achnaton a kult boha Amona nahradil kultom boha Atona (Slnečného kotúča). Za manželku mal Nefertiti, ktorá bola pokladaná za jednu z najkrajších žien starovekého Egypta. Po Achnatonovej smrti, zahalenej rúškom tajomstva, moc v krajine opäť prebrali kňazi. Jeho mladší brat Tutanchaton, nastúpil na trón ako 9-ročný. Musel znovu presídliť do Vesetu a zmeniť si meno na Tutanchamon. Zase sa začal uctievať kult boha Amona.
Poslednými významnými vládcami Egypta boli Ramesseovci (19.-20-dynastia). Ramesse II. viedol ďalšie výbojné vojny v sýrsko-palestínskej oblasti, kde narazil na Chetitov, ktorí do tejto oblasti rozširovali svoju moc z Malej Ázie. V roku 1285 sa pri meste Kadeš na rieke Orontes v Sýrii odohrala veľká bitka medzi Egypťanmi a Chetitmi, ktorá sa však skončila nerozhodne a obaja vládcovia uzavreli mierovú zmluvu. Na jej potvrdenie si egyptský panovník zobral za manželku chetitskú princeznú (Maathorneferure). Rieka Orontes sa stala ich spoločnou hranicou.

TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1090-709 pr.Kr., 21.-24. dynastia)

Toto obdobie znamenalo postupný koniec egyptských kráľov. Egypt si najímal líbyjských vojakov na boj s nepriateľom.

NESKORÁ RÍŠA (709-332 pr.Kr., 25.-30. dynastia)

Krajina bola nestála, králi boli líbyjského a núbijského pôvodu. V roku 671 pr.Kr. sa Egypt dostal na nejaký čas pod krutovládu Asýrčanov. Táto nadvláda bola porazená a na 100 rokov sa stal Egypt nezávislým. Za toto obdobie sa mocensky a ekonomicky vzmohol. Túto nezávislosť však prerušil vpád Peržanov v roku 525 pr.Kr., ktorý bol po čase potlačený. Avšak v roku 343 pr.Kr. Egypt znovu dobyli Peržania. Okupovali ríšu do roku 332 pr.Kr, kedy ich vyhnal Alexander Veľký. Založil mesto Alexandria, ktoré sa stalo strediskom vedy a kultúry a bol uznaný za oficiálneho Egyptského panovníka. Po ňom nastúpila dynastia Ptolemaiovcov a Egypt skĺzol pod vplyv Ríma. Posledným faraónom bola Kleopatra VII., ktorá zomrela v roku 30 pr.Kr.. Najčastejšie sa spomína príbeh o tom, že kráľovná sa nechala uhryznúť kobrou, čo jej podľa egyptskej tradície malo zaručiť nesmrteľnosť a povýšenie medzi bohmi.

PREDPOKLADY VZNIKU ŠTÁTU PRI NÍLE

Severná Afrika bola kedysi úrodnou zelenou krajinou. Celé územie tvoriace dnešný Egypt bývalo zatopené. Asi pred 9000 rokmi začalo postupne vysychať a sťahovali sa sem ľudia. Keď územie vyschlo ešte viac, ľudia sa presťahovali na úzky zelený pás pozdĺž rieky Níl (po staroegyptsky iteru). Ten sa každý rok takmer pravidelne v polovici júna vylial zo svojho koryta a štvormesačné záplavy zabezpečili roľníkom dostatok úrodnej pôdy na pestovanie obilia. Záplavy neprinášali len množstvo vody. Zanechali po sebe aj bohatú vrstvu čierneho nánosu alebo bahna, ktorá zúrodnila pôdu. Oblasť ležiaca mimo záplav sa premenila na púšť, cez ktorú sa dalo ťažko dostať (začínala sa presne tam, kde sa končili záplavy, rozdiel bol taký zreteľný, že človek sa mohol jednou nohou postaviť na pole a druhou na neúrodný piesok). Egypt sa tak stal krajinou odrezanou od zvyšku sveta. Nemal teda žiadnych susedov, s ktorými by musel bojovať.

ŠTÁT A JEHO POLITICKÝ SYSTÉM

Základnou výrobnou a spoločenskou jednotkou boli dedinské občiny. Tie boli zadelené do krajov, ktoré spravovali Správcovia krajov, tým pomáhali pisári, účtovníci, vyberači daní, správcovia sýpok atď.
1. Na čele Egyptského štátu stojí faraón, ktorý vo svojich rukách sústreďuje všetku moc (politickú, náboženskú i súdnu). Na začiatku sa faraóni považovali za synov bohov a ich nástupcov na zemi, neskôr za samotných bohov. Preto sa im preukazovali božské pocty a keď zomreli, boli pochovávaní v hrobkách s bohatou pohrebnou výbavou. Plnil štvoritú funkciu: kráľ, hlavný kňaz, boh, najvyšší veliteľ armády.
2. Druhý najmocnejší človek v štáte bol vezír. Musel dozerať na riadenie krajiny: od vyberania daní až po výstavbu zavlažovacieho systému. Bol zároveň najvyšším sudcom.
3. Ďalší stupienok spoločenskej pyramídy tvorili "Imakhu" - vznešení ľudia: priatelia a faraónova rodina. Dostávali tie najvýhodnejšie miesta a funkcie, napr. veľvyslanec, správca oblasti, strážca kráľovských odznakov, strážca olejov a parfumov, strážca kráľovských šiat... alebo ochranca tajomstiev všetkého, čo povie kráľ, čo vlastne znamenalo rozhodovať o tom, kto sa môže rozprávať s faraónom.
4. Nomarchovia - miestni starostovia, ktorí spravovali menšie oblasti, na ktoré bola Egyptská ríša rozdelená. Priamo riadili ľudí, udržiavali poriadok a organizovali armádu ak bol Egypt napadnutý.
5. Pisári - vzdelaní úradníci, ktorí písomne zaznamenávali všetky dôležité udalosti.
6. Kňazi - mali na starosti chrámy a svätyne bohov.
7. Remeselníci - zruční robotníci, ktorí sa starali o potreby bohatých: tkáči, architekti, maliari, sochári, obchodníci, zlatníci, balzamovači, kováči,...
8. Roľníci - zvyšných 90% obyvateľstva.
9. Otroci - nemali žiadne práva, väčšinou to boli vojnoví zajatci.KULTÚRA

Egypťania položili základy astronómie, lekárstva, geometrie. Rozvíjalo sa tu aj sochárstvo, stavebníctvo, maliarstvo, trigonometria. Poznali aj písmo, vzniklo okolo roku 4000 pr.Kr.. Bolo "obrázkové" a jednotlivé "obrázky" sa nazývali hieroglyfy. Hieroglyfické texty boli napísané na papyrusových zvitkoch. Písali však aj démotickým a hieratickým písmom. Ich literatúra obsahovala hymnusy, ponaučenia, životopisy kráľov, náboženské texty, náučný texty (matematické, astronomické..), ľúbostné básne, poviedky, rozprávky, cestopisy... Prvé literárne dielo, ktoré sa našlo v Egypte je kompletné dielo vezíra Ptahotepa, ktoré obsahuje literárne podané mravné ponaučenie. Najznámejšie diela sú: Egyptské pamätihodnosti, Hieroglyfika, Rosettská doska (pomocou nej boli rozlúštené hieroglyfy), Abydská doska, Sakkarská doska, Turínsky papyrus, Texty pyramíd, Texty rakiev, Kniha mŕtvych, Kniha dvoch ciest atď.
Egypťania mali aj vlastný kalendár, ktorý sa začínal 19.júla (v našom kalendári) a mal 365 dní. 360 dní bolo rozdelených do 12 mesiacoch po 30 dňoch. Zvyšných 5 dní bolo zasvätených jednotlivým bohom a boli určené na slávnosti.
Umenie starovekého Egypta bolo veľmi zvláštne. Keďže sa vtedy ešte nepoznala perspektíva, nahradzovala sa tým, že sa blízke výjavy maľovali sa spodný okraj obrazu a vzdialenejšie vo vyšších rovinách. Pri kresbe sa premietalo zároveň niekoľko pohľadov, pohľad zhora kombinovali s pohľadom zboku. Hudbu produkovali vždy profesionálni hudobníci, ktorí sa tešili veľkej úcte. Hudba hrala v podobe hymien v chrámoch, na koncertoch a často bola sprevádzaná tancom a spevom. Najstarším a najospevovanejším hudobným nástrojom bola harfa. Egypťania však poznali aj lutnu, lýru, trúbku, trstinovú flautu, dvojpíšťalu, dvojklarinet, bubon, tamburínu a hlavne sistrum. Dnes však vieme o staroegyptskej hudbe veľmi málo.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Adka Sbééééééénkoooooooo Adka Sbééééééénkoooooooo | Web | 20. září 2008 v 20:10 | Reagovat

nemohli by ste tu pridat nieco o vyvoji cloveka a o ludskych rasach??

2 JefferyJupex JefferyJupex | E-mail | Web | 2. října 2017 v 9:59 | Reagovat

If you have been feeling stressed lately, but you are not sure how to deal with it, the advice in this article can help. Feelings of stress are increasingly common in today's world, but there are ways to help. This article will teach you some easy ways to overcome your stress.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/prix-viagra-generique-en-france/>prix viagra generique en france</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama